loader image

دسته بندی: دانشنامه

چشم انداز آینده صنعت فولاد

کشور ایران از لحاظ دراختیار داشتن منابع معدنی، در موقعیت استراتژیکی قرار دارد. اما در طول زمان به رشد و توسعه این بخش، توجه لازم و کافی صورت نگرفته است.

ادامه مطلب »

دانشگاه اهرمی برای پیشرفت صنایع

قشر دانشگاهی در تمام جوامع می توانند نقش بسیار موثر و تاثیرگذاری در سازندگی صنعت و اقتصاد کشورها داشته باشند. دانشگاه محلی است که با طرح ایده های جدید، در جهت رشد و توسعه قدم های بسیار خوبی برداشته می شود.

ادامه مطلب »

صادرات فولاد زیر تیغ عدم حمایت دولت

زنجیره فولاد متشکل از بخش های مختلفی است که به طور قابل توجهی بر روی یکدیگر اثرگذار هستند. عدم توازن در زنجیره فولاد سبب آن شده تا بین فعلان بخش های مختلف زنجیره اختلاف نظر ایجاد شود

ادامه مطلب »
Call Now Button